Taimakau Pikia-Karehana

Tour Guide

Name you like to be called? Tai

Favourite thing about your job!
Ko ngā mea pai ki au ki taku tūranga mahi i te Wharewaka, ko te āheinga kia whakamahi i taku reo Māori , aku tikanga Māori , aku pūkenga toi, aku mātauranga Māori ki roto i tētahi taiao Māori . He wāhi pai hoki tēnei kia whakawhanake i au anō , aku pūkenga tū ki te marae, ka oti te whakakī taku kete ki ngā pūrākau huhua.

Interests outside of job!
Ko ngā mahi Tānerore , ā , Hinerehia; Ko te kapa haka tēnā , tētahi tino mahi ki au. ‘Taku kuru, taku whao.’ Ko ngā mahi Whakairo tētahi mahi ōku e kaha nei au e whai ana ki te kāinga . Ko te mea whakamutunga ko ngā āhuatanga ki ngā waiti, ki ngā waita, ko te waka ama tēnā , ko te ruku kaimoana anō hoki..