Skip to main content

Taimakau Pikia-Karehana

Tour Guide

“It’s a good place to learn and grow”

Name you like to be called? Tai

Favourite thing about your job!
Ko ngaa mea pai ki au ki taku tuunga mahi i te Wharewaka, ko te aaheinga kia whakamahi i toku reo Maaori, ooku tikanga Maaori, ooku puukenga toi, ooku maatauranga Maaori ki roto i teetehi taiao Maaori. He waahi pai hoki teeneki kia whakawhanake i au anoo, mai te tuu ki te marae, ka oti ka whakakii I taku kete puuraakau.

It’s a good place to learn and grow.

Interests outside of job!
Ko ngaa mahi a Taanerore, a Hinerehia; Ko te kapa haka teenaka , ngeetahi tino mahi ki au. ‘Taku kuru, taku whao.’ Ko ngaa mahi whakairo tetehi mahi ooku, e kaha nei au te whai. Ko te mea whakamutunga ko ngaa aahuatanga ki runga ia Tangaroa, ko te waka ama teenaka, ko te ruku kaimoana anoo hoki.

I really enjoy Kapa Haka, Whakairo and ocean activities.