Meet Our People

Our Whānau

Chris Fox

Kaiwhakahaere - Tours Manager

Taupuruariki (Ariki) Brightwell

Kaiārahi - Tour Guide