Skip to main content

Te Piataaio Borrell

Tours Administrator

“I love the hidden gems in the kōrero hītori of this whenua and moana!”

Name you like to be called? Piataaio

He Ngāti Porou, he Ngāti Whitikaupeka, he Tūwharetoa, he Rongomaiwahine ahau.

Ko te manawa whenua o aku mihi ka rere ki ngā uri o Te Ātiawa, i tā rātou manaaki i tēnei koekoeā.

Favourite thing about your job!
He kimi kurahuna i roto i ngā kōrero pūrākau tētahi mahi hihikoi i te hirikapo. I love the hidden gems in the kōrero hītori of this whenua and moana.

Interests outside of job!
Te pukukata!
Ka ora anō tōku ngākau i te wā ka karapotia ahau e te maiaorere o te aroha o okū Nannies, o ōku Pāpā, o tōku whānau.

I enjoy a good laugh!
I love being with my Nannies and Pāpās, and my whānau.